Woordje van onze TVJO

Met de 2de inschrijvingsdag achter de rug sluiten we dit weekend het seizoen 2019/2020 af.
Het begint een beetje traditie te worden om even terug te blikken op het voorbije seizoen, maar ook al vooruit te blikken op het volgende.
Actief bij KVC Jong Lede sinds 2012, sluit ik dit seizoen voor het 3de jaar af als verantwoordelijke van de jeugdopleiding van KVC Jong Lede. Het 3de seizoen actief op interprovinciaal niveau.
Dit wou zeggen dat we toe waren aan een verlenging van ons label. De voorbereiding daarvan startte reeds in juli 2018 en in april 2019 mochten we dat label verlengen.
Op organisatorisch vlak verliep het seizoen algemeen vrij vlot. Qua sportieve uitbouw moest noodgedwongen de specialisatietraining bovenbouw “on hold” gezet worden. Volgend seizoen zal deze echter toch opgestart worden, 1x per 3 weken op maandag. Deze training moet een voortzetting worden van de (loop)techniektraining bij middenbouw.
Als club spenderen we aandacht aan de teamvorming en behoud van leden.
Jaar na jaar stellen we vast dat het trainers- en spelersverloop afneemt: “We zijn graag bij KVC Jong Lede”.
Dat gevoel wensen we ook zo te behouden en versterken.

Als Tvjo ben ik zeer blij te kunnen samenwerken met talentvolle trainers die meer en meer binding vinden met elkaar maar ook door de band een goede pedagogische begeleiding voorzien en onze waarden hoog in het vaandel dragen (https://jeugd.kvcjonglede.be/site/missievisie/).

We zien dus volgend seizoen de meeste trainers terug in het komende seizoen.
Opvallend ook is dat het aantal oud-jeugdspelers tussen onze trainers opnieuw steeg met 2 stuks.
We komen zo op 35 ploegtrainers, 6 techniektrainers, 4 looptechniektrainers, 4 keepertrainers, 2 specialisatietrainers, 4 coordinatoren en een 10tal reservetrainers voor 30 teams u6 – u21.

KVC Jong Lede bouwt maw elk seizoen verder aan de opleiding van haar jeugd en tracht dit door te trekken tot de oudste leeftijdscategorieen.

Ook het gemiddelde niveau van onze teams groeit meer en meer naar het beoogde niveau vermeld in onze visie (zie link boven).
Ik bedank al onze trainers en vrijwilligers voor het knappe seizoen en hoop met hen, na een welverdiende vakantie, de ontwikkeling van KVC Jong Lede verder te zetten.

KVC Jong Lede – 4F – DIS IS IT!

Kris De Ridder
Tvjo KVC Jong Lede

Ps: wens je jezelf kandidaat te stellen als vrijwilliger? Mail naar jeugdjonglede@skynet.be.