Verbod om te trainen, spelen … op de velden.

Beste ouders, spelers en supporters,

Alle jeugd- en amateurwedstrijden en trainingen worden omwille van het coronavirus afgelast.  
Ook bij onze club zullen voorlopig tot 31 maart geen trainingen en wedstrijden meer georganiseerd worden, en dit met onmiddellijke ingang!!

Het is dan ook verboden om zelfstandig te komen trainen op de velden! We hopen dat de trainers en ouders hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen. 
 
Verder vragen we met aandrang om onze vertrouwenspersoon in te lichten bij een (mogelijke) besmetting van een clublid zodat de club maatregelen kan treffen daar waar nodig, uiteraard met respect voor ieders privacy.