protocols voor spelers, ouders, trainers …

OPGELET VANAF 25 juli is er in Lede een verplicht gebruik van mondmasker op openbare plaatsen. Enkel tijdens het sporten is het mondmasker niet verplicht. 

ALGEMENE REGELS

• Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar en actieve sporters hoeven onderling geen afstand te houden

• Probeer je gezicht niet aan te raken.

• Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.

• Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van de arts.

• Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.

 

ouders OP DE SPORTLOCATIE

• Breng je kind(eren) tijdig naar de training en volg hierbij de afspraken van je gemeente/ sportclub. DRAGEN VAN MONDMASKER VERPLICHT in LEDE!

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de sportclub, tenzij anders aangegeven door de organisator van de sportactiviteit (bv. bij een wedstrijd).

• Volg de richtlijnen van de organisatie, de pijlen en de informatieborden.

• Informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.

• Beperk als ouder je aanwezigheid tijdens trainingen. Publiek is vanaf 1 juli wel beperkt toegelaten tijdens wedstrijden en ook de horecafaciliteiten mogen opnieuw open. Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, begeleiders en bestuursleden.

 

trainers OP DE SPORTLOCATIE

Pas volgende zaken zelf toe maar let er ook op dat deze worden toegepast door de sporters, bespreek eventueel met het bestuur hoe bepaalde zaken praktisch kunnen aangeboden of georganiseerd worden.

• Was je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Droog ze met papieren doekjes of een droogtoestel, niet met een gedeelde handdoek.

• Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi.

• Probeer je gezicht niet aan te raken.

• Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.

• Volg de gebruikelijke en/of opgelegde voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

• Beperk je tijd op de sportclub. Blijf niet langer dan noodzakelijk is.

• Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

• Bereid je training goed voor en maak ze corona-proof. Sporters mogen tijdens het sporten opnieuw onderling contact maken.

• Probeer zelf afstand te bewaren, maar indien dit een goed verloop van de training in de weg staat is contact toegelaten binnen de trainingsgroep / sportbubbel (max. 50 personen). Draag in dergelijke gevallen een mondmasker.

• Zorg dat er zo weinig mogelijk materialen gedeeld moeten worden.

• Zorg dat de training klaar staat als de sporters het veld op komen zodat je meteen kunt beginnen.

• Gebruik zoveel mogelijk afgebakende ruimtes om te trainen om contact met andere sportbubbels te vermijden. Tussen verschillende sportbubbels moet de onderlinge afstand van 1,5 meter nog steeds gerespecteerd

 

INFO BRON: Sport Vlaanderen