Trainersprofielen

Trainersprofielen

Competenties

Trainers actief bij KVC Jong Lede moeten bereid zijn zich de eigenschappen eigen te maken die we met de volgende kernwoorden samenvatten.

Discipline: je bent gedisciplineerd en zorgt voor discipline in je team (bv. jij en je spelers zijn tijdens clubactiviteiten steeds in clubtenu.)
Inzet: je zet je in bij het uitvoeren van clubactiviteiten (je bereidt je training voor, je maakt gebruik van het spelersopvolgsysteem.)
Stiptheid: je bent stipt aanwezig op clubactiviteiten (je bent 20′ en 60′ voor de training en respectievelijk de wedstrijd aanwezig ter plaatse),

Initiatief en inspiratie: je neemt initiatief om clubactiviteiten vlot te laten verlopen (bv. je laat je vervangen of je vraagt de avjo je training te verleggen bij onvoorziene afwezigheid; je schoolt jezelf bij).
Samenwerking: je werkt constructief samen met collega trainers en jeugdcoördinatoren (bv. je bent maximaal aanwezig op trainersvergaderingen).

Inlevingsvermogen: je stelt je in de plaats van de ontvanger van een boodschap (bv. Hoe zal de speler zich voelen als ik hem elke wedstrijd op de bank laat starten? NOK)
Toepassen van de visie van de club: je kent en past de visie van de club toe.

 

Opleiding en ervaring

Onderbouw
U6, U7 en provinciale teams: getuigschrift C of gelijkwaardige ervaring

Middenbouw
interprovinciale teams: getuigschrift b of gelijkwaardige ervaring

Bovenbouw
UEFA B of gelijkwaardige ervaring