Opleidingsplan

Opleidingsplan

De rode draad in het opleidingsplan van KVC Jong Lede wordt hierna beschreven. Het is een beknopte weergave van het effectieve opleidingsplan gehanteerd door de club.

Voetbalkriebels

Trainers

Voetbalkriebels mikt op ervaren, pedagogisch opgeleide, kindvriendelijke trainers die kennis hebben van een breed spectrum aan bewegingsvaardigheden.

Spelers

De club ondersteunt het project Voetbalkriebels.

Voetbalkriebels heeft de bedoeling om kindjes van 4 à 5 jaar te laten bewegen in een veilige omgeving.

  • Trainingsdag 1 : multidisciplinair opleiden.
  • Trainingsdag 2 : Balsportgericht opleiden.

De opleiding gaat door in een zaal.

Tijdens de opleiding voetbalkriebels wordt gedifferentieerd door spelertjes die sneller ontwikkelen in de richting voetbal binnen de balsporten te laten proeven van wedstrijdvormen.

Na de opleiding voetbalkriebels hebben de sporters een brede basis aan bewegingsvaardigheden mee gekregen en krijgen zij, eventueel op advies van de trainers, een beter inzicht in welke sporten hen liggen.

U7

Trainers

Een trainer U7 van KVC jong Lede is bij voorkeur ervaren, pedagogisch aangelegd en kindvriendelijk met de kennis en vaardigheden om de basics van voetbal over te brengen op de jongsten op een speelse manier, maar toch hoge intensiteit. Hij heeft een positieve ondersteunende doch kordate coachingsstijl. Hij is een mentor voor de jongsten en begeleid hen in hun ontwikkeling. Hij laat hen zelf fouten maken en daaruit leren.

Spelers

De opleiding van spelertjes is er op gericht om spelertjes de overstap van een “vrijblijvender” opleidingskader binnen voetbalkriebels naar een meer georganiseerd vorm van wekelijkse wedstrijden in teamverband.

Speltechnisch ligt de nadruk op het ontwikkelen van het balgevoel met nadruk op het beheersen van de bal en het lichaam in een 1 tegen 1 situatie. In beperkte mate wordt al de link gelegd naar het ontdekken van de vrije ruimte en de eventuele optie om medespelers te betrekken in het spel. De opleiding gaat door in een zaal en op kunstgrasveld.

Spelertjes u7 worden verdeeld in 2 gelijkwaardige ploegjes. Elk spelertje speelt evenveel in een wedstrijd 3v3. De trainers voorzien in differentiatie van hun oefeningen en zij passen zich aan als spelertjes zich op verschillende snelheden ontwikkelen.

De trainers werken volgens een door de club aangereikt opleidingsplan met trainingsthema per training waarbinnen zij de nadruk leggen op het trainen van basics en in beperkte mate teamtactics.

U8 – u9

Trainers

KVC Jong Lede zoekt naar dezelfde eigenschappen als bij een trainer U7, met dat verschil dat van de trainer U8 en U9 bijkomend verwacht wordt dat hij de spelertjes de leerlijn aangeboden in de visie van de club op vlak van het leren benutten van de ruimte als individu en team kan aanleren op training en laten toepassen in wedstrijdvormen.

Spelers

De opleiding van spelertjes is gericht op het vormen van een hecht team, onder ouders en spelers waarbij het team meer is dan de som van de individuele spelers. De trainers voorzien in differentiatie van hun oefeningen en zij passen zich aan als spelertjes zich op verschillende snelheden ontwikkelen. De opleiding gaat door in een zaal en op kunstgrasveld of grasveld.

Speltechnisch ligt de nadruk op het ontwikkelen van het balgevoel met nadruk op het beheersen van de bal en het lichaam in een 1 tegen 1 situatie. De link wordt gelegd naar het ontdekken van de vrije ruimte en de optie om medespelers te betrekken in het spel. Het team speelt in een K121-formatie waarbij, in het geval er geen vaste doelman is en 8 spelertjes, elke speler op elke positie ongeveer evenveel minuten speelt in één wedstrijd.

Spelertjes u8 worden verdeeld in 2 gelijkwaardige ploegjes op provinciaal niveau en een ploeg op regionaal niveau. De ploegjes blijven zoveel als mogelijk stabiel naar u9 toe, mits stijgen en dalen.

De trainers werken volgens een door de club aangereikt opleidingsplan met trainingsthema per training waarbinnen zij de nadruk leggen op het trainen van basics en in beperkte mate teamtactics.

Na de opleiding moeten spelertjes beschikken over voldoende technische bagage om in een 5v5 wedstrijdomgeving op hoog tempo, de tijd en ruimte te maken voor zichzelf en de medespeler in situaties onder hogere druk.

U10 – u11

Trainers

De trainer staat op gelijke hoogte van de opgroeiende tiener en daagt hen mentaal uit. Hij leert hen nadenken over spelproblemen en laat hen zelf zoeken naar oplossingen. Hij rijkt hen eventueel alternatieve oplossingen aan voor spelproblemen. Hij heeft een opbouwende, ondersteunende coachingstijl en benoemt de positieve en negatieve punten op die manier.

Spelers

Het team speelt in een K313-formatie, waarbij spelers opgeleid worden om minstens op 2 posities te spelen. De trainingen gaan door op kunstgras en gras. De opleiding is al meer gericht op het tactisch leren samenspelen in combinatie met het meester zijn in een 1v1 situatie.

Er worden 2 gelijkwaardige interprovinciale teams gevormd die tot en met U11 ongeveer stabiel blijven. Daarnaast wordt een U11 regionaal gevormd bestaand uit 1ste jaars- en 2de jaars-spelers.

De ploegtrainers werken volgens een door de club aangereikt opleidingsplan met trainingsthema per maand waarbinnen zij ongeveer evenveel trainen op basics en teamtactics. Naast de twee ploegtrainingen is er één (loop)techniektraining waarin de nadruk licht op het atletischer maken van de spelers (lichaams- en balbeheersing, lenigheid, loop- en sprongtechniek, evenwicht). 

U12 – u13

Trainers

KVC Jong Lede zoekt naar dezelfde eigenschappen als bij een trainer U10-U11, met dat verschil dat de trainer in staat is meer nadruk te leggen in zijn ploegtrainingen op tactische aspecten. De trainer gebruikt mentale stimuli, volgens de visie van de club,  om spelers uit te dagen om te groeien.

Spelers

Het team speelt in een K232-formatie, waarbij spelers opgeleid worden om minstens op 2 posities te spelen. De trainingen gaan door op kunstgras en gras. De opleiding is nog meer gericht op het tactisch leren samenspelen in combinatie met het meester zijn van de ruimte. De spelers leren elkaar steunen en spelen als team.

De 2 gelijkwaardige interprovinciale teams U11 worden herschikt in twee evenwaardige U12 interprovinciale teams, rekening houdend met de spelersprofielen en het nieuwe spelsysteem. Daarnaast wordt een U13 regionaal gevormd bestaand uit 1ste jaars- en 2de jaars-spelers.

De ploegtrainers werken volgens een door de club aangereikt opleidingsplan met trainingsthema per maand waarbinnen zij al meer nadruk leggen op teamtactics dan basics. Naast de twee ploegtrainingen is er één (loop)techniektraining waarin de nadruk licht op het atletischer maken van de spelers (lichaams- en balbeheersing, lenigheid, reactiesnelheid, loop- en sprongtechniek, evenwicht). 

Vanaf U13 worden de interprovinciale teams meer geïntegreerd en oefenen zij op maandelijkse basis het 11v11-spel. Na de opleiding moeten de spelers in staat zijn om in een 8v8 spelsysteem meester te zijn van een 1v1 situatie en de ruimte rondom zich en zijn naaste medespeler.

U14 – u17

Trainers

De trainer kan omgaan met opgroeiende pubers. Hij houdt rekening met de veranderingen in hun leefwereld en kan daarop inspelen. De trainer gebruikt tools, binnen de visie van de club, om de spelers op fysiek, technisch, tactisch en mentaal vlak te laten groeien. De trainer beheerst de kunst om te “slaan en te zalven” op een pedagogisch verantwoorde manier. Hij vormt de spelers om tot een hechte ploeg waarvan het geheel meer is dan de som van zijn delen.

Spelers

De teams spelen bij U14, U15 in een K433-formatie, bij U16, U17 maximaal in 2 van de volgende formaties: “K433, K343, K442, K352”, met ruimte voor flexibiliteit binnen de visie van de club. De spelers worden opgeleid om minstens op 2 posities te spelen. De trainingen gaan door op kunstgras, gras (1x half terrein en 1x volledig terrein).

De ploegtrainers werken volgens een door de club aangereikt opleidingsplan met trainingsthema per maand waarbinnen zij al meer nadruk leggen op teamtactics dan basics. Naast de twee of drie ploegtrainingen is er elke twee weken specialisatietraining onder leiding van de trainer van “The Green Armada”, een fysiektrainer en techniektrainer, waarin de nadruk licht op het atletischer maken van de spelers (lichaams- en balbeheersing, lenigheid, uithouding, loop- , sprongkracht, algemene kracht en evenwicht). 

Na de opleiding moeten de spelers in staat zijn om in een 11v11 spelsysteem meester te zijn van een 1v1 situatie en de ruimte rondom zich, de naaste medespeler en in functie van het team.

Postformatie

Trainers

De trainersgroep bestaat uit drie profielen, de ploegtrainer, een specialist op vlak van looptechniektraining/fysieke training en een specialist in individueel technisch tactische oefenvormen.

De trainer kan omgaan met jongvolwassenen en is in staat de link te leggen van het jeugdvoetbal naar het volwassen voetbal. De trainer gebruikt tools, binnen de visie van de club, om de spelers op fysiek, technisch, tactisch en mentaal vlak te laten groeien. De trainer beheerst de kunst om te “slaan en te zalven” op een pedagogisch verantwoorde manier. De trainer leert de spelers omgaan met een hoger tempo en druk (behalen van resultaat). De ploegtrainers zijn in staat om in overleg drie samenhangende teams op te stellen in drie verschillende reeksen, weliswaar in wekelijks wisselende samenstellingen.

Het postformatieteam ziet er op toe dat de belasting van de spelers niet te groot wordt (periodisering). Individueel of in kleine groepjes de spelers hun werkpunt trachten weg te werken en de kwaliteiten trachten te accentueren.

Spelers

De teams trainen in één van de formaties vermeld onder U17, en de formatie gespeeld door de Akern. De trainingen gaan door op kunstgras en gras.

De ploegtrainers werken volgens een door de club aangereikt opleidingsplan met trainingsthema per maand waarbinnen zij al meer nadruk leggen op teamtactics dan basics. De groep postformatie bestaat uit spelers die in competitie spelen U19, beloften en U21; de teams trainen in 2 of 3 groepen in gevarieerde samenstellingen (jeugdige spelers A-kern, beloften, U19 en U21) samen.

De spelers tonen de nodige ambitie en gedrevenheid op training en wedstrijd. De spelers leren hun rendement van te verhogen door hun kwaliteiten zo efficiënt mogelijk te leren te gebruiken “weten wat je wel en niet kunt”. Spelers moeten leren omgaan met opofferingen, ontgoochelingen en successen. Het ploegbelang of resultaat primeert op het eigen belang.

De groep vormt de brug tussen jeugd en Akern. In het extreme geval kan een speler de ene week geselecteerd zijn voor U19, de andere week voor de Akern, beloften of U21.