Doorstroming

Doorstroming algemeen binnen de jeugdopleiding

KVC Jong Lede ondersteunt de polyvalente opleiding van de allerkleinsten uit de gemeente Lede in de vorm van Voetbalkriebels.

In principe maximaal zestien spelers van voetbalkriebels en andere spelertjes kunnen instromen bij KVC Jong Lede U7 na deelname aan een talentendag.

U7 stromen door naar 3 ploegen U8. Twee gelijkwaardige ploegen U8 provinciaal en 1 gewestelijke ploeg U8. Vanaf dat ogenblik streeft de club naar het creëren van twee zo gelijkwaardige en stabiele teams naar U13 toe. De club tracht zo veel als mogelijk eigen spelers op te leiden die op het door de club aangeboden niveau te kunnen acteren. Een streefdoel daarbij is jaarlijks zo gelijkwaardig mogelijk teams te vormen.

Bij de overstap van U9 naar U10 kunnen sommige spelers van het gewestelijke team doorstromen naar U10 interprovinciaal groen of wit. De andere spelers stromen door naar het U11 regionale team. Uitzonderlijk moeten er spelers de club verlaten van U9 naar U10[1][1].

Bij de overstap van U11 naar U12 stromen spelers door naar U12 interprovinciaal of U13 gewestelijk. Uitzonderlijk dienen spelers de club te verlaten bij overgang van U11 naar U12[2][1].

Tot en met U13 worden teams zo stabiel als mogelijk gehouden, behoudens wissels die zich opdringen bij evaluatiemomenten (Teambuilding).

Bij de overstap van U13 naar u14 stromen spelers U13groen en wit door naar U14 of naar U15wit. De Spelers U13zwart stromen door naar U15wit of U14. Uitzonderlijk dienen spelers de club te verlaten bij overgang van U13 naar U14[3][1].

Vanaf U15 treedt “The Green Armada” in werking en worden spelers geprikkeld om hun comfortzone te verlaten. Wissels van spelers tussen teams zijn iets meer voorkomend binnen dezelfde leeftijdscategorie en over leeftijdscategorieën heen.

Kortom, een speler heeft bij KVC Jong Lede een vrij grote zekerheid, eens hij instroomt bij U7, dat hij tot en met U21 bij KVC Jong Lede kan spelen. Zij het op een (inter)provinciaal, zij het op een gewestelijk spoor.

Vanaf U17 naar U19/U21 is uitstroom in functie van de beschikbare vrije plaatsen bij U19 en U21. Deze plaatsen ontstaan omdat spelers U19/U21 doorstromen naar beloften, andere clubs in de omgeving of stoppen; of worden gecreëerd na beoordeling in het MJO en trainersvergaderingen van de teams U19 en U21.

[1][1] Spelers kunnen op de vermeldde leeftijdsovergang bij beslissing van het management van de jeugdopleiding (MJO) moeten afgevloeid worden.

Spelers kunnen echter afgevloeid worden bij elke leeftijdsovergang indien zij ver onder het gemiddelde van de regionale ploeg acteren, omwille van disciplinaire redenen of niet volgen van de visie van KVC Jong Lede, op voorstel van het MJO en na goedkeuring van het jeugdbestuur. KVC Jong Lede tracht afvloeiingen tot een minimum te beperken, echter in het proces van teambuilding is het van belang dat spelers op hun eigen niveau acteren. Bij de plezierbeleving van een speler in zijn hobby speelt in grote mate mee dat de speler zich goed moet voelen binnen het team. Een gelijke groepsgeest en visie op voetbal als vrijetijdsbesteding en zo gelijk mogelijke vaardigheden dragen bij tot vorming van die teamspirit.