Missie/Visie

Missie en visie

 

1. Missie

Waarom bestaat de jeugd KVC Jong Lede ?

KVC Jong Lede verenigt jongeren uit de nabije omgeving met voetbal als gemeenschappelijke interesse (FUN). KVC Jong Lede wil deze met jongeren aantrekkelijk, creatief, herkenbaar en technisch verzorgd voetbal brengen (FORMATION) tot volwassen leeftijd (FUTURE) voor lokale toeschouwers (FAMILY), waardoor KVC Jong Lede een trefpunt is van jong tot oud (FRIENDSHIP).

KVC Jong Lede streeft er daarbij naar om:

 • (sportief – mens sana in corpore sano) deze jongeren een zo kwalitatief hoog mogelijke en duurzame voetbalopleiding aan te bieden met aandacht voor een mentaal en fysiek gezonde levenswijze;
 • (sociaal-maatschappelijk) die jongeren via hun gemeenschappelijke interesse vriendschapsbanden te laten ontwikkelen;
 • de ouders, grootouders van de jongeren te betrekken bij het clubgebeuren waardoor KVC Jong Lede een deel uitmaakt van hun sociaal leven en netwerk;
 • (financieel) een financieel onafhankelijke en duurzame club te zijn.

KVC Jong Lede = FUN By FORMATION, FRIENDSHIP By FUTURE, supported By Family (5F)

2. Visie

Waar wil de jeugd van KVC Jong Lede voor staan ?

KVC Jong Lede streeft (sportief) naar:

 • het aanbieden van gewestelijk voetbal op een zo hoog mogelijk niveau van jong tot oud;
 • het aanbieden van (inter)provinciaal voetbal op het hoogste niveau van jong tot oud.
 • een eerste elftal bestaande uit spelers uit eigen jeugdopleiding.
 • technisch verzorgd, sober « passing game » waarbij zo veel als mogelijk van achteruit opgebouwd wordt. Het team gebruikt maximaal de ruimte waarbij zo veel als mogelijk door driehoeksvorming (Inspelen en verplaatsen waardoor spelers in driehoeksvorm zich verplaatsen) de zwakke ruimte van de tegenpartij opgezocht wordt, maar van zodra mogelijk zo efficiënt mogelijk verticaal wordt gespeeld op zoek naar een doelpunt.
 • een team van KVC Jong Lede bestaat idealiter uit spelers met grinta achteraan, vista centraal en spelers met een individuele actie op de flank vooraan en vooraan, maar allen hebben een goede inspeelpass kort en bij voorkeur ook lang.
 • aanleren van individuele technieken staan in functie van de toepassing in wedstrijd.

KVC Jong Lede streeft (Sociaal-maatschappelijk) naar :

 • een herkenbare clubcultuur: DIS IS IT ! KVC Jong Lede;
 • creëren van een community-club, beginnend bij de vriendschapsbanden tussen spelers, ouders, grootouders,…;
 • Fair-Play op en naast het terrein;
 • een gezonde geest in en gezond lichaam;
 • samenwerking met lokale organisaties (scholen, andere clubs).

KVC Jong Lede streeft (financieel) naar :

 • een onafhankelijke jeugdwerking waarbij inkomsten uit hoofdzakelijk lidgelden en sponsoring de kosten dekken;
 • een financieel stabiele jeugdwerking;
 • een financieel gezonde jeugdwerking.

3. Waarden

 1. Discipline -> bv. verwittig als je niet aanwezig kan zijn.
 2. Inzet – > bv. probeer maximaal aanwezig te zijn.
 3. Stabiliteit -> bv. we streven naar een stabiele club op alle vlakken (financiëel, trainerskorps,enz.).
 4. Initiatief nemen -> bv. indien je geen vervoer hebt, doe je beroep op medespelers of verwittig je de trainer of afgevaardigde.
 5. Samenwerken – > bv. we helpen elkaar wanneer dat nodig is.
 6. Inlevingsvermogen -> bv. we leven ons in in de andere. Hoe voelt de trainer/medespeler zich als ik onverwittigd niet kom opdagen? Zal de training nog degelijk niveau hebben of kan de wedstrijd doorgaan?
 7. Toepassen van de visie – > volg de visie van de club.